כללי

תנאי שימוש

  1. ההישגים הניתנים על ידי השירות: 1.1 השירות מספק כלי ליצירת דפי נחיתה בצורה נוחה וידידותית למשתמש. 1.2 השירות מאפשר חיבור ושיתוף דפים נחיתה רק על דומיינים שנמצאים בבעלות של המשתמש.
  2. השימוש בשירות: 2.1 השימוש בשירות כפוף לתנאים ולהגבלות המפורטים בתקנון זה. 2.2 המשתמש מתחייב לא לחבר או לשתף דפים נחיתה על דומיינים אחרים ללא רשות מראש מבעלי הדפים הרלוונטיים.
  3. אחריות: 3.1 השימוש בשירות נעשה על אחריות המשתמש בלבד. 3.2 החברה לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו כתוצאה משימוש לא נכון או לרשות מתן של השירות.
  4. תוקפו של התקנון: 4.1 תקנון זה יחול לכל משתמש המשתמש בשירות, מרגע שהוא משתמש בשירות בכל דרך שהיא. 4.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים של תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה.
  5. סיום השימוש: 5.1 המשתמש רשאי לסיים את השימוש בשירות בכל עת ובכפוף להודעה מול החברה.
  6. סמכות המשפט: 6.1 תנאי השימוש יחולים ויפורטו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. 6.2 כל סכסוך שייפוטר בין החברה למשתמש יודעל לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *